Sådan får din boligforening solceller

(4. november 2011 10:20)
De danske husejere har for alvor kastet sig over solcellerne i 2012, der har været solcelleanlæggets store gennembrud i Danmark. Mere end 20.000 boligejere forventes at have investeret i et solcelleanlæg ved årets udgang, hvoraf hovedparten er husejere, men også flere og flere boligforeninger, herunder andelsboligforeninger, får øje på solcellerne.
Få sat handling bag tankerne

Og netop landets andel- og ejerboligforeninger begynder i stigende grad at investere i solenergi, dels for at sænke foreningens CO2-udslip, dels for at spare penge på dyre elregninger. Mange boligforeninger viser interesse for solcelleanlæg, men det kan være en udfordring at komme videre med projektet og få sat handling bag tankerne.

Når en beboer eller et bestyrelsesmedlem kommer på, at det kunne være en god idé, hvis vores forening fik solceller, skal forslaget præsenteres på et bestyrelsesmøde. Her fremlægger man idéen for foreningens beboere, der derved bliver involveret i processen. Grunden til, at forslaget skal fremlægges for forening, er naturligvis, fordi det er en fælles beslutning, der som alt andet kræver et flertal i foreningen.

Skal have samme elselskab

Når solcelle-projektet er præsenteret, skal beboerne først og fremmest tjekke, hvilket el- og energiselskab de har. Hvis en boligforening skal have solceller, kræver det nemlig, at alle beboerne har det samme elselskab, ellers er det ikke muligt at få solceller i foreningen. Det er den første opgave i projektet.

Dernæst er det en god idé, at bestyrelsen i foreningen får nogle konkrete beregninger, der giver et samlet overslag over økonomien i solcelleanlæggets levetid.

Typiske spørgsmål i forbindelse med solceller:

- Hvad vil solcelleanlægget koste?
- Hvad kommer det til at koste hver beboer?
- Hvor lang er tilbagebetalingstiden?
- Hvor mange kilowatt-timer producerer anlægget om året?
- Hvilken vedligeholdelse kræver anlægget?
- Hvor mange penge sparer foreningen og den enkelte beboer?

For at få besvaret disse spørgsmål, skal I have kontakt til en leverandør af solcelleanlæg. Således sikrer I, at foreningen indhenter et tilbud til en konkurrencedygtig pris samt en god kvalitet.

Leverandøren er også den rette til at fortælle jer om kvalitet, valg af celler, levetid, vedligeholdelse og tilskudsordninger.

Husk tilskuddet

Og netop tilskudsordninger er der nettomålerordningen, der ikke kun gælder for private husejere, men også boligforeninger. Nettomålerordningen betyder i sin enkelthed, at måleren ”løber baglæns”. Det er kun ejerne af solcelleanlægget, som samtidig har et forbrug hen over året, der kan indgå i nettomålerordningen.

Den økonomiske fordel ved at indgå i nettomålerordningen er, at solcelleejeren får en markant højere pris for den del af produktionen, der modregnes i forbruget. Et solcelleanlæg, der ikke er med i nettomålerordningen, modtager det almindelige VE-pristillæg og får derved 60 øre/kWh for sin producerede elektricitet de første ti år. Herefter falder støtten til 40 øre/kWh. Når produktionen i stedet modregnes i forbruget med nettomålerordningen, sparer solcelleejeren hele elprisen (inkl. nettariffer, PSO-afgifter, energisparebidrag, moms og andre afgifter).

Max 6kWp pr. beboer

Når en boligforening, herunder en andelsboligforening, skal have solceller, er der en grænse for, hvor stort anlægget må være. Elafgiftsloven tillader nemlig, at hver husstand, boligenhed, må installere et solcelleanlæg på 6 kWp. For en boligforening med ti lejligheder betyder det, at der må installeres et solcelleanlæg på 60 kWp. Det skal man huske, når man installerer solceller i en boligforening.

Med Nettomålerordningen og den el, man sparer i kroner og øre med solceller, er der flere hundrede kroner at spare om måneden for den enkelte beboer, hvorfor en solcelleinvestering for en boligforening er en god investering – på kort og langt sigt.

Projektet kan kombineres med andre projekter

I øvrigt kan det anbefales, at et solcelleanlæg installeres i forbindelse med en tagudskiftning, en isolering af taget eller anden større renoveringsopgave på taget. Derved undgår man at skal pille solcellerne ned, hvis taget skal skiftes nogle år efter, hvilket er en dårlig forretning.

Desuden er der en begrænset vedligeholdelse på solcelleanlæg.

Til forside
Print
Sitemap
Fremover vil alle nyheder blive oprettet på vores Facebook profil. For at se nyhederne klik på Facebook linket øverst til højre her på siden.
Vi har pr. 19/5-2014 ansat Brian Skov Hansen som installatør.
Vi har nu fornøjelsen af at kunne levere og montere det komplette varmepumpeprogram fra Fujitsu.
Benjamin Fris Engelbrecht Hansen er pr. 28/4-2014 startet i lære som elektriker hos Simon Risbjerg El & Køl A/S
1361464225_facebook

 

Langeland:  +45 62 50 10 72

Svendborg: +45 62 22 10 72

Døgnvagt:    +45 29 21 78 81

Simon Risbjerg El & Køl A/S - Ellehaven 4E, 5900 Rudkøbing - Telefon: 62 50 10 72 - Fax: 62 50 10 67 - info@simonrisbjerg.dk Sitemap